A FilminCAT disposem de dues modalitats de subscripció: la mensual i l'anual. La mensual té un preu de 9,99€ al mes i l'anual un preu de 84€ a l'any, en un sol pagament, no és possible fraccionar-lo. Totes dues disposen de renovació automàtica.

Les subscripcions equivalen a un mes o any natural. És a dir, si contractes la subscripció mensual el dia 15, la renovació de la subscripció s'efectuarà el dia 15 del següent mes o el mateix dia del proper any.